Biz Kimiz?

Biz kimiz?

KEYPS, Kapitta Bilgisayar tarafından geliştirilmiş bir yazılımdır. Eğitim ve eğitimle ilgili yazılımlar geliştiren, yaratıcı düşünceyi ön planda tutan ve ARGE’yi hayatta kalma biçimi olarak gören bir kurumdur. Kurumumuz, eğitimde görülen boşlukların ve sorunların giderilmesine yönelik yazılım geliştirmek amacıyla faaliyetlerini yürüterek piyasaya sunmuştur.

KEYPS, Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi, ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, uzmanlık ve yüksek lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına, uzmanlık derneklerine ve sivil toplum örgütlerine yönelik hizmet vermektedir. KEYPS bu kurumların organizasyon yapılarının planlanması, stratejik planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, eğitim kaynaklarının planlanması ve yönetilmesi ve akreditasyonlarına yönelik danışmanlık, eğitim, yazılım hizmeti veren ve eğitim müfredatları konusunda yayıncılık yapan bir markadır.

KEYPS, örgün eğitim veren kurumların ve meslek örgütlerinin öğrencilerine ve üyelerine yönelik, nesnel gözlemlenebilir bir müfredat hazırlanması, eğitimin verilmesi ve ölçme değerlendirmenin tamamen elektronik ortamda geçekleştirilmesi amacıyla, Türkiye’de ilk defa firmamız tarafından oluşturulmuş, öğrencinin ve eğiticinin verimliliğini artıran özgün bir sistemdir.

KEYPS danışmanlık ve eğitim hizmeti, dünya standartlarına ve literatüre uygun olarak düzenlenmiştir. KEYPS yazılımı kurumların kararları doğrultusunda eğitim hedeflerinin, içeriklerinin ve sorularının paylaşımına olanak sağlar. KEYPS bu özelliği ile kurumun eşdeğerleri ile bir eğitim ağı içinde yer almasını sağlar. Kurumların ortak eğitim etkinlikleri düzenlemelerine, müfredatlarını karşılaştırmalarına ve ortak ölçme değerlendirmeye izin veren bir sistemdir.

KEYPS, anlaşmalı sınav merkezleri ile performans ölçen sınavların uygulanabilmesine olanak sağlar. Sadece soru bankası veya elektronik sınav yazılımı değildir. KEYPS mezuniyet öncesi meslek eğitiminin, uzmanlık eğitiminin ve yeterlik kurullarının eğitim ve sınav gereksinimlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde karşılayabilen tek yazılımdır. Değerlendirmenin sadece elektronik ortam üzerinden yapılabilmesini, bir soru bankası oluşturulmasını, ölçme değerlendirmede çoklu yöntem kullanılmasını, ölçme değerlendirmenin eğitime yönelik kullanılmasını, biçimlendirme ve karar sınavlarının yapılmasını sağlar.

KEYPS yazılımı mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler için e-portfolyo oluşturur. Eğitimin ve ölçme değerlendirmenin etkinliğinin arttırılmasına destek olur.

KEYPS danışmanlık süreçleri sonuç odaklı bir çalışma anlayışına sahiptir. Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda esnek bir yaklaşımın hakim olduğu bir danışmanlık süreci gerçekleştirilir. KEYPS, UTEAK, Bologna ve Uzmanlık Derneklerinin Yeterlik Kurullarının Akreditasyon süreçlerine yönelik danışmanlık içermektedir. Akreditasyon danışmanlığı öz değerlendirme süreci ile başlayan, akreditasyon izleme ve değerlendirme (audit) süreci ile devam eden uzun soluklu bir danışmanlıktır. KEYPS sistemi sayesinde tıp fakülteleri akredite olabilmeleri için ulaşılabilir veri toplama işlemini yapabilmektedirler. Üniversiteler akredite olarak, öğrencinin ve eğiticinin verimliliğini artırmakta, verilen eğitimin kapsam ve görünüş geçerliliğini artırmakta, müfredatın birebir ve kolayca uygulanmasını sağlamaktadır.

KEYPS, kurumların gereksinimlerine göre ürün ve hizmetlerini standart özelliklerini kaybetmeden dönüştürmekte ve kullanıma sunabilmektedir. KEYPS ürünlerinin finansmanı için önceden belirlenmiş kolay uygulanabilir yöntemler bulunmaktadır.


KEYPS yazılımı Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde bir AR-GE projesi olarak hayata geçmiştir. Tüm fonksiyonları bu projenin gelişim sürecinden kaynaklanmış özgün işlevlerdir. Herhangi bir yabancı kuruluşun fikri mülkiyet hakkında olan bir uygulamanın kopyalanması sureti ile oluşturulmayan ve tamamen ulusal bilim insanları ve mühendislerinin emeği ile ortaya çıkan özgün bir üründür. Halen ulusal ve uluslararası düzeyde kapsamı KEYPS benzeri olan bir yazılımın yerel veya yaygın bir uygulamasına rastlanamamıştır.

KEYPS AR-GE konusunda sektördeki en avantajlı yazılım özelliğine sahiptir. Bu büyük avantaj üç temel nedene dayanmaktadır;

Birincisi; KEYPS kapsamında eğitim, yazılım ve danışmanlık hizmetlerinin tümü koordinasyon içinde ve eş zamanlı verilmektedir. Bu durum yazılım için gelen bir geribildirimin eğitim ve danışmanlığa, eğitim ve danışmanlık için gelen geri bildirimlerin ve literatürdeki gelişmelerin yazılıma yansıtılabilmesine olanak sağlamaktadır.

İkincisi; KEYPS’in çok sayıda merkezde uygulanıyor olmasıdır. Bu durum farklı kişi ve kuruluşların çeşitli gereksinimlerinden kaynaklanan talep ve geribildirim süreçleri ile beslenen doğal bir AR-GE ortamına sahip olması olanağını getirmektedir. Yani KEYPS Yazılımları, kurumların talepleri ve geribildirimleri doğrultusunda sürekli bir AR-GE süreci içinde bulunmakta ve bu doğrultuda geliştirilmektedir.

Üçüncüsü; KEYPS’in kendi benzerini kendisinin geliştirmeye başlamış olmasıdır. Farklı bakış açıları ile benzer fonksiyonların oluşturulması sırasında doğal bir gelişim sağlanmaktadır. Bir fonksiyonun daha kullanıcı dostu hale getirilmesi ile KEYPS her etapta gelişme göstermektedir.