Vizyon ve Misyon

Vizyon

Kendisinden hizmet alan ve eğitim süreçlerine etki eden tüm paydaşların programlarını sistematik ve karşılaştırılabilir hale getirerek, kişilerin kariyerlerini özgürce tasarlamalarını sağlayan öncü bir eğitim ağı olmaktır.

Misyon

Yükseköğretim kurumlarının ve meslek örgütlerinin eğitimlerinin, ortam, girdi, süreç ve çıktı açısından en yüksek etkililik seviyesine taşınması amacıyla bu kurumlara danışmanlık, eğitim ve yazılım desteği vermek ve bu kurumların müfredatlarının güncel ve etkili kullanımını kanıta dayalı eğitim anlayışı ile geliştirerek, ulusal ve uluslararası standartları karşılamalarını ve talep edildiğinde akreditasyonlarını sağlayan bir sistem oluşturmak.